Store Address

156/4 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Opening Hours

Monday
10:30AM–9:30PM

Tuesday
10:30AM–9:30PM

Wednesday
10:30AM–9:30PM

Thursday
10:30AM–9:30PM

Friday
10:30AM–9:30PM

Saturday
10:30AM–9:30PM

Sunday
10:30AM–9:30PM

Hotline

090-641-3242

Email

kidsactclub@gmail.com