Store Address

156/4 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

 The New Playground – Đối diện, 90 Lê Lai, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 71006, Vietnam.

Opening Hours

Monday -Sunday
10:30AM–9:30PM

Hotline

090-641-3242

Email

kidsactclub@gmail.com