ABOUT US

KIDS ACT CLUB là một thương hiệu thời trang được thành lập vào ngày 9 tháng 7 năm 2019 tại TP.HCM – Việt Nam.

KIDS ACT CLUB được mang ý nghĩa là câu lạc bộ hành động của những đứa trẻ. Những hành động không cần biết đúng sai, những hành động thoả mảng bản thân, sự tìm tòi,học hỏi và ngang bướng đã tạo nên cho KAC một màu sắc riêng biệt trong nền thời trang ở nước nhà ( VN ) và cũng như quốc tế.

Đối với KIDS ACT CLUB /hiphop/ là nguồn cảm hứng to lớn để tạo nên các giá trị sản phẩm gửi đến cộng đồng yêu thích streetwear tại Việt Nam và những nơi yêu thích thời trang trên thế giới.

Chúng tôi không giúp bạn trở thành màu sắc của KAC. Chúng tôi chỉ giúp vẽ thêm màu sắc của KAC vào cái riêng của bạn.

Be yourself because it’s you

Follow us on